За нас

БИЛД-ЕХ ООД е строителна фирма, основана през 2014 г., която се занимава с проучване, консултиране, проектиране, архитектура и СМР във всички сфери на строителството, включително високо, ниско и промишлено строителство, поддръжка и ремонти на сгради и съоръжения. Билд-ех ООД е специализирана в изграждането на обществени, административни, жилищни и бизнес сгради, жилищни и хотелски комплекси, спортни бази и болници.

Фирмата разполага със собственa техника, съоръжения, механизация и складови бази, необходими за реализирането на всеки един проект. От самото начало БИЛД-ЕХ ООД работи с високо квалифициран персонал, притежаващ нужния опит и знания за реализацията и на най-сложните проекти, с добрата си огранизация и постоянство фирмата ни създава постоянни работни места на над 880 души. Билд-ех ООД има изградени над 65 обекта, включващи жилищни сгради и хотелски комплекси, обществени, административни и офис сгради, промишлени сгради и съоръжения и много други, на територията на София и страната с площ над 2 770 000 кв.м.

Приоритети на фирмата са бързината и качеството на изпълнението на всеки обект, безопасността на служителите, обучението и квалифицирането на персонала и коректността във взаимоотношенията с клиентите и партньорите ни.

 БИЛД-ЕХ ООД залага на своя професионализъм и качество в изпълнение на дейността си, като се стреми да въвежда иновативни методи и нови технологии и материали на своите обекти, които спомагат, както за по-бързото и качествено изпълнение, така и за опазване на околната среда и облагородяване облика на столицата. Фирмата се стреми да се развива и усъвършенства непрекъснато, за да се доказва като един от лидерите в строителния бранш.

Фирмата е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, а в съответствие със законодателството на Р.България дружеството е вписано в ЦПРС за всички групи и категории строежи.

За нас

Принципите на фирмата са:

 • Професионализъм
 • Качество
 • Коректност
 • Сигурност
 • Стегната система за управление
 • Пълно обслужване на клиентите
 • Изпълнение в срок
 • Квалификация на персонала
About

Екипът на фирмата включва:

 • Инженери
 • Архитекти
 • Технически ръководители
 • Квалифицирани работници
 • ПТО
 • Геодезисти
 • Финансисти
 • Адвокати
 • Оператори на машини и съоръжения
 • Служители в склад
 • Служители логистика
 • Общи работници
 • Охрана

Сертификати