Промишлено строителство

Услуги
01 Описание

Билд-ех ООД реализира различни проекти в сферата на промишленото строителство и е специализирана в изграждането на промишлени сгради, съоръжения и реконструкции на вече съществуващи такива.