Високо строителство

Услуги
01 Описание

Билд-ех ООД има доказан опит и успешно реализира проекти в сферата на високото строителство, изпълнение на груб строеж и цялостно завършване на обществени и административни сгради, жилищни и хотелски комплекси, с прилежащата им инфраструктура. Посредством прилагането на съвременни системи за управление и използването на специализирана техника, се гарантира ефективност при изпълнение на строително-монтажните работи.