Проектиране и инженеринг

Услуги
01 Описание

Билд-ех ООД оказва съдействие на клиентите си и инвеститорите си през всички етапи от инвестиционния процес. Фирмата осъществява организиране, подпомагане и контролиране на изпълнението на инвестиционно - строителни инициативи. В тази връзка устройствено планиране, инвестиционно проектиране и консултантски дейности в строителството.