Сградни инсталации

Услуги
01 Описание

Билд-ех ООД разполага с опит и квалифицирани специалисти в областта на реконструкция и изграждане на сградни инсталации, разпределителни станции, съоръжения от инженерната инфраструктура и електрозахранването. Фирмата разполага със специалисти с доказан опит и квалификация, с високо ниво на компетентност в съответните области.