Жилищни сгради 21 век

Реализация
2023 г.
Клиент
Линксайд Финанс ООД
Проекти
01 Описание

В столичния квартал Витоша, ул. 21 век започна изграждането на две жилищни сгради, състоящи се от 3 сутеренни етажа и 6 надземни етажа с РЗП: 12 000 кв.м. Двете сгради разполагат с подземни гаражи и са проектирани с два общи, свързващи етажа.