Изток ЕСВИЕС

Реализация
2020 г.
Клиент
“ЕС ВИ ЕС Инвестмънт” АД
Проекти
01 Описание

Жилищните сгради с подземни гаражи са разположени в гр. София, ж.к. Изток.