Болкан Бизнес Център

Реализация
2020 г.
Клиент
“ПАЙП СИСТЕМ” АД
Проекти
01 Описание

Офис сграда – Болкан Бизнес Център, гр. София, район Младост.